Lekarz stomatolog Rafał Kocerba


Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie z 2000r.Zajmuje się przede wszystkim Implantologią i Chirurgią stomatologiczną.
Ukończyl wiele specjalistycznych szkoleń poszerzających wiedzę z tego zakresu.Wolne chwile przeznacza na podróże i sport.
DLA PRACOWNIKÓW