Lekarz stomatolog Aleksandra Rubinkiewicz


Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zainteresowania zawodowe skupia wokół chirurgii stomatologicznej. Tytuł specjalisty chirurgii stomatologicznej uzyskała w 2019 roku. Posiada certyfikat umiejętności w dziedzinie implantologii stomatologicznej - Practiculum Implantologii. Nieustannie poszerza swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantologii i regeneracji tkanki kostnej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej.