Protetyka to dział stomatologii, którego celem jest przywrócenie wyglądu i funkcji uzębienia. Zajmuje się odtwarzaniem braków w uzębieniu, odbudową złamanych zębów a także zmianą kształtu i ustawiania zębów.

W naszym Gabinecie wykonujemy następujące zabiegi protetyczne.

Zabiegi protetyczne:

 • Licówki porcelanowe

 • Licówki kompozytowe

 • Korony pełnoceramiczne

 • Korony porcelanowe

 • Korony tymczasowe

 • Wkłady koronowo-korzeniowe

 • Mosty protetyczne

 • Protezy akrylowe

 • Protezy szkieletowe i szynoprotezy

 • Elastyczne protezy bezklamrowe

 • Mikroprotezy (Etruski)

 • Protezy podścielone (tzw. miękkie)

 • Naprawa złamanych protez

 • Dostawianie zęba (zębów) do protezy

 • Protezy z zatrzaskami, teleskopami lub zasuwami

 • Szyny relaksacyjne

Naturalny uśmiech to efekty pracy wykwalifikowanych protetyków, z którymi współpracuje nasz Gabinet.